Agis Zorgverzekeringen

Campagne Manager

Gedetacheerd

Het vroegere Agis Zorgverzekeringen in Leusen bood zoals iedere verzekeraar collectieve verzekeringen aan. Omdat overstappen e.d. maar éénmaal per jaar kan en ze een aantal nieuwe collectieve verzekeringen aanboden hadden  ze op dat moment tijdelijk een extra campagne manager nodig om de campagne te verzorgen.

Mijn werkzaamheden bestonden daarbij uit het managen c.q. opzetten, verzorgen en begeleiden van een werving campagne voor één van de collectieve zorgverzekeringen.

De opdracht verliep via Appoint Werving en Selectie.

De klant

Agis Zorgverzekeringen

Agis Zorgverzekeringen was een Nederlandse zorgverzekeraar die met ruim 1,23 miljoen leden en 1400 medewerkers tot de top vijf van gespecialiseerde zorgverzekeraars in Nederland behoorde. Agis is later met Zilveren kruis onder de naam zilveren Kruis doorgegaan.

Opdrachtgever

Appoint Werving en Selectie

Ik werd via Appoint Werving en Selectie gedetacheerd bij Agis Zorgverzekeringen.

Het betrof een tijdelijke opdracht.